Chương trình tư duy Magic Mind

Ngoài chương trình mầm non chính khóa, tại Mầm non Angelkids trẻ còn được học chương trình tư duy Magicmind.

Qua phương pháp học chủ động, mang tính thực tiễn cao của Magic Mind, trẻ sẽ được trang bị những kỹ năng thiết thực, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống.

  • Phát triển khả năng đặt câu hỏi và suy luận logic, từ đó hình thành tư duy phân tích phản biện.
  • Hình thành và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt và ra quyết định,nhờ đó phát triển trí sáng tạo.
  • Bồi bổ kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc, giúp trẻ thấu hiểu bản thân và mọi người; tự tin trong việc bày tỏ quan điểm với cha mẹ, thầy cô và bạn bè nhằm phát triển tư duy cảm xúc và xã hội
  • Biết cách hiện thực hóa các ý tưởng theo một quy trình khoa học,giúp trẻ phát triển tư duy hành động thực tiễn.

Phát triển đa trí thông minh: kích thích tối đa sự phát triển đồng đều của cả hai bán cầu não cũng như sự phát triển thể chất để hình thành trí thông minh toàn diện.