Chương trình Montessori tích hợp

Chương trình Montessori tích hợp là phương pháp giáo dục độc đáo trên thế giới sử dụng học cụ trực quan nhằm đánh thức khả năng tự học của trẻ từ 0 – 6 tuổi giúp trẻ kết nối hiệu quả các khái niệm với thực tiễn trong 5 lĩnh vực phát triển Toán, Ngôn ngữ, Văn hóa, Cảm quan và Thực hành cuộc sống. Trẻ được tự do khám phá, sáng tạo song song với trách nhiệm của chính mình, với người khác và môi trường xung quanh.

Sự kết hợp hài hòa giữa Montessori với những giá trị cốt lõi của phương Đông giúp trẻ không những lĩnh hội tri thức mà còn duy trì Đạo đức, văn hóa và truyền thống Việt Nam, khả năng phân biệt đúng sai, những điều nên hay không nên, từ đó hình thành kỷ luật và Nghị lực từ bên trong.

Học cụ Montessori được các giáo viên Angelkids nghiên cứu, cải tiến và lồng ghép với chương trình mầm non của Bộ Giáo Dục Đào Tạo giúp trẻ dễ dàng học tập và thích ứng với môi trường sống xung quanh trẻ.