Đào Thị Như Quỳnh

Giám đốc điều hành - Hiệu trưởng

Vị trí công tác: Giám đốc điều hành, Hiệu trưởng hệ thống Bằng cấp kinh nghiệm: - Cử nhân Toán học trường đại học sư phạm TP HCM - Cử nhân sư phạm khoa giáo dục mầm non - Chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non - Chứng chỉ hoạt động giáo dục các giá trị sống (LVEP) tại Việt Nam - Người sáng lập và điều hành Hệ thống trường mầm non Angelkids - 9 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục - 4 Năm công tác tại trường Quốc tế Việt Úc - 1 Năm cố vấn chuyên môn chương trình toán American Math - 3 năm công tác tại hệ thống toán Tư Duy Mathnasium Việt Nam

Nguyễn Thị Diệu Linh

Hiệu trưởng

Chức vụ: Hiệu trưởng cơ sở Tân Phú Trình độ: Đại Học Sư Phạm Mầm Non, Đại học quản lý mầm non Số năm công tác: 12 năm