0 Comment

Đào Thị Như Quỳnh

Vị trí công tác: Giám đốc điều hành, Hiệu trưởng hệ thống
Bằng cấp kinh nghiệm:
– Cử nhân Toán học trường đại học sư phạm TP HCM
– Cử nhân sư phạm khoa giáo dục mầm non
– Chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non
– Chứng chỉ hoạt động giáo dục các giá trị sống (LVEP) tại Việt Nam
– Người sáng lập và điều hành Hệ thống trường mầm non Angelkids
– 9 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
– 4 Năm công tác tại trường Quốc tế Việt Úc
– 1 Năm cố vấn chuyên môn chương trình toán American Math
– 3 năm công tác tại hệ thống toán Tư Duy Mathnasium Việt Nam
Leave a reply