0 Comment

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Mỗi đứa trẻ đều có sự phát triển riêng theo khả năng tiềm ẩn trong bản thân chúng. Các con có điểm mạnh và đam mê những lĩnh vực khác nhau. Cha mẹ hay thầy cô giáo chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn trẻ, không phải là người làm thay trẻ. Hãy giúp trẻ làm việc bằng chính đôi tay của trẻ. Chúng tôi cam kết trẻ sẽ được nuôi dưỡng tốt nhất trong một môi trường tương tác và an toàn.
Leave a reply