0 Comment

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với trường mầm non Angelkids – nơi các em sẽ liên tục khám phá, trải nghiệm và phát triển hoàn hảo trên bước đường khai thức đầu đời. Ai trong chúng ta cũng biết rằng mầm non là bậc học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm của trẻ. Trường mầm non không chỉ là nơi trông giữ trẻ mà còn là môi trường học tập, chuẩn bị mọi nhân tố phát triển cho trẻ ở những cấp học tiếp theo. Hoạt động chủ đạo của trẻ là hoạt động vui chơi, trẻ học mà chơi – chơi mà học. Trên cơ sở đó, gia đình và nhà trường phải cùng phối hợp, hiệp lực cho mục tiêu chung vì sự lớn khôn, phát triển toàn diện, tối đa của từng em.
Leave a reply